Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów przeważają siedliska borowe z dominującym udziałem sosny zwyczajnej.

1)      Udział siedlisk leśnych:

·         71,35%  - Siedliska borowe z przewagą gatunków iglastych

·         28,65%  - Siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych

 

2)      Udział  gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

·         sosna - 73,46%

·         brzoza - 14,60%

·         buk - 4,19 %

·         olsza - 2,60%

·         dąb - 2,46%

·         modrzew i świerk - 1,67%

·         klon, wiąz, lipa, jesion, grab, akacja, topola, osika, wierzba i inne -  1,02%

3)      Średni wiek drzewostanów  Nadleśnictwa Chrzanów wynosi 59 lat, jednak wykazuje on duże zróżnicowanie w poszczególnych obrębach leśnych:

·         obręb leśny Chrzanów   - 64

·         obręb leśny Trzebini  - 71

·         obręb leśny Szczakowa  - 47

4)       Średnia zasobność czyli miąższość grubizny w przeliczeniu na 1 hektar wynosi dla całego nadleśnictwa  183 m3. Podobnie jak w przypadku średniego wieku zasobność również  wykazuje duże zróżnicowanie w poszczególnych obrębach leśnych:

·         obręb leśny Chrzanów - 209

·         obręb leśny Trzebini - 229

·         obręb leśny Szczakowa - 128

Szczegółowe dane zawarte są w części opisowej planu urządzenia lasu zwanej elaboratem oraz w programie ochrony przyrody, które dostępne są do pobrania ze strony BIP Nadleśnictwa Chrzanów. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dożynki gminne w Płazie oraz święto miodu

Dożynki gminne w Płazie oraz święto miodu

 

Dnia 25 sierpnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tegorocznych Dożynkach Gminnych w Płazie połączonych z XIV obchodami Święta Miodu. Z tej okazji przygotowaliśmy stoisko edukacyjne, na którym można było nauczyć się rozpoznawać drzewa leśne, owady, grzyby, ptaki oraz tropy zwierząt. Służyliśmy również informacją o prowadzonej gospodarce leśnej.

Wiedzą chętnie dzielili się Anna Rejdych Spec. ds. edukacji i turystyki, Pamela Głownia Referent ds. pracowniczych i edukacyjnych oraz Tomasz Śmiałek Spec. ds. zagospodarowania lasu.

 

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i do następnego zobaczenia!