Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów przeważają siedliska borowe z dominującym udziałem sosny zwyczajnej.

1)      Udział siedlisk leśnych:

·         71,35%  - Siedliska borowe z przewagą gatunków iglastych

·         28,65%  - Siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych

 

2)      Udział  gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

·         sosna - 73,46%

·         brzoza - 14,60%

·         buk - 4,19 %

·         olsza - 2,60%

·         dąb - 2,46%

·         modrzew i świerk - 1,67%

·         klon, wiąz, lipa, jesion, grab, akacja, topola, osika, wierzba i inne -  1,02%

3)      Średni wiek drzewostanów  Nadleśnictwa Chrzanów wynosi 59 lat, jednak wykazuje on duże zróżnicowanie w poszczególnych obrębach leśnych:

·         obręb leśny Chrzanów   - 64

·         obręb leśny Trzebini  - 71

·         obręb leśny Szczakowa  - 47

4)       Średnia zasobność czyli miąższość grubizny w przeliczeniu na 1 hektar wynosi dla całego nadleśnictwa  183 m3. Podobnie jak w przypadku średniego wieku zasobność również  wykazuje duże zróżnicowanie w poszczególnych obrębach leśnych:

·         obręb leśny Chrzanów - 209

·         obręb leśny Trzebini - 229

·         obręb leśny Szczakowa - 128

Szczegółowe dane zawarte są w części opisowej planu urządzenia lasu zwanej elaboratem oraz w programie ochrony przyrody, które dostępne są do pobrania ze strony BIP Nadleśnictwa Chrzanów. 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja #sprzątamy

Akcja #sprzątamy

W dniu 20.09.2019 r. odbyła się ogólnopolska akcja społeczna sprzątania lasu, której inicjatorem był Prezydent Andrzej Duda, pod nazwą „sprzątaMY”. Nadleśnictwo Chrzanów zaprosiło do tej akcji szkoły znajdujące się w jego zasięgu terytorialnym. Na apel odpowiedziały 3 szkoły podstawowe: w Lgocie, Libiążu oraz Jaworznie.

W akcję sprzątania lasu zaangażowało się łącznie 169 uczniów wraz z opiekunami na terenie 3 leśnictw: Szczakowa, Chełmek i Dulowa. Wydarzenie koordynowało 4 pracowników Nadleśnictwa: Pamela Głownia- referent ds. pracowniczych i edukacyjnych, podleśniczowie:  Artur Dębski i Ryszard Rychter oraz stażystka-Weronika Uroda.

Na obszarze około 6 ha zebrano 9 m3 odpadów różnego rodzaju: począwszy od komunalnych, poprzez zużyty sprzęt elektroniczny, części samochodowe i opony, do odpadów remontowych i budowlanych.

Społeczne przedsięwzięcie pod nazwą „sprzątaMY” pozwoliło przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków problem, jaki stanowią śmieci w lesie, ich skalę w odniesieniu do najbliższej okolicy oraz konsekwencje dla środowiska wynikające z powstawania dzikich wysypisk.