AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Warsztaty urządzeniowe

Warsztaty urządzeniowe

W dniu 22.05.2018 r. w Nadleśnictwie Chrzanów miały miejsce „Warsztaty urządzeniowe”, których organizatorem był Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Wydarzenie to związane jest z rozpoczynającymi się w Nadleśnictwie pracami terenowymi w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Warsztaty dedykowane były pracownikom Nadleśnictwa oraz drużynie urządzeniowej. Celem ich było zapoznanie pracowników nadleśnictwa i drużyny urządzeniowej z harmonogramem prac oraz zapoznanie drużyny urządzeniowej ze specyfiką terenu Nadleśnictwa i wypracowanie podejścia do drzewostanów wymagających przyjęcia innego postępowania hodowlanego niż założonego podczas Komisji Założeń Planu.

Warsztaty składały się z dwóch części tj. kameralnej, którą prowadził Hubert Wiśniewski Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz części terenowej, którą prowadziła Ewelina Boruń Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów.

Nadleśnictwa i inne