AKTUALNOŚCI

« Powrót

Projekt i modernizacja wieży przeciwpożarowej

Projekt i modernizacja wieży przeciwpożarowej

Istniejąca żelbetonowa wieża obserwacyjna przeciwpożarowa w leśnictwie Kroczymiech

Chrzanów, 18. 05. 2017 r.

W  dniu 18 maja 2017 roku, do Zamawiającego wpłynęło zapytanie zadane przez jednego z Wykonawców.

Treść pytania:

„Witam

Czy Inwestor dysponuje dokumentacją techniczną istniejącego obiektu?

Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji".

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dokumentacji technicznej obiektu dostrzegalni pożarowej położonej na terenie Leśnictwa Kroczymiech, Nadleśnictwo Chrzanów informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej istniejącego obiektu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zapis pkt.3 tj.  Koncepcja i projekt wykonawczy

Wymaga na Wykonawcy  sporządzenie szczegółowego opisu technicznego dostrzegalni.

W przypadku  konieczności  dokonania wizji lokalnej, osobą  do kontaktu  pozostaje P. Małgorzata Niwa.

                       

                                                                          Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

 

Chrzanów, 15. 05. 2017 r.

Nr postępowania: ZB.270.01.2017

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39  i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015.2164 z późn. zm.)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej żelbetonowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w leśnictwie Kroczymiech"

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne