AKTUALNOŚCI

« Powrót

Ogłoszenie- Wymiana pokrycia na dachach budynków gospodarczych w Leśnictwie Chełmek

Ogłoszenie- Wymiana pokrycia na dachach budynków gospodarczych w Leśnictwie Chełmek

Chrzanów, 05.04. 2017

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg nieograniczony pn." Wymiana pokrycia na dachach budynków gospodarczych w leśnictwie Chełmek"

Do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja fotograficzna

Specyfikacja techniczna


Nadleśnictwa i inne