AKTUALNOŚCI

« Powrót

Ogłoszenie- Modernizacja budynku socjalno - biurowego w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej

Ogłoszenie- Modernizacja budynku socjalno - biurowego w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej

Chrzanów, 05.04. 2017

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja budynku socjalno - biurowego w Bobrku przy ul Nadwiślańskiej z przeznaczeniem na Kancelarię leśnictwa Żarki oraz bazę sprzętu przeciwpożarowego.

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna


Nadleśnictwa i inne