AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów reprezentowane przez Nadleśniczego z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@personal-data.pl - Julia Szablowska 

Dane będą przetwarzane na podstawie przesłanek wymienionych w art. 6 ust.1 RODO. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Państwa odbiorcom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się, pisząc na adres inspektora ochrony danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.


Nadleśnictwa i inne