AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Monitoring lasów

Monitoring lasów

Chrzanów, dnia 06.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

            Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe             w ramach monitoringu lasów. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od

1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020.

W związku z powyższym uprzejmie prosi się właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wejścia w tereny leśne osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

mgr inż. Andrzej Berkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

 


Nadleśnictwa i inne