AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Budowa drogi leśnej na działce ewidencyjnej nr 5695/2 w obr. ew. Chrzanów - leśnictwo Kroczymiech

Budowa drogi leśnej na działce ewidencyjnej nr 5695/2 w obr. ew. Chrzanów - leśnictwo Kroczymiech

Chrzanów, dnia 01.08.2017r.

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Chrzanów informuje o wszczęciu postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000€ pn.:

„Budowa drogi leśnej na działce 5695/2- Leśnictwo Kroczymiech".

Do postępowania nie mają zastosowania  przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne