Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Chrzanów
Nadleśnictwo Chrzanów
+48 32 623 23 40
+48 32 623 41 54

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

 

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Kasa jest czynna w godzinach 7.30 - 14.00 

Kancelarie leśnictw:

wtorki 8.00 - 10.00, czwartki 14.00 - 16.00

Dział Stanu Posiadania /pokój nr 8/ - środa jest dniem wewnętrznym

 

Nadleśniczy
Andrzej BERKOWSKI
32 623 23 40; *100
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina BORUŃ
32 623 23 40; *311
Glówny Księgowy
Małgorzata GUT
32 623 23 40; *611
SEKRETARZ
Małgorzata NIWA
32 623 23 40; *671

INŻYNIEROWIE NADZORU

Mirosław SIUDA
Tel.: +48 660 445 283
Kamil MYRCIK
Tel.: +48 668 119 637

DZIAŁ SEKRETARZA

Klaudia JĘDRUCH
Referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 668 119 658

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Tomasz ŚMIAŁEK
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 726 600 610
Dariusz SROKA
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. użytkowania i marketingu
Tel.: +48 668 124 891
Elżbieta DURAK
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych
Tel.: +48 668 125 284
Przemysław BARAN
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 665 119 108
Anna Rejdych
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 623 23 40

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Henryka KACZMARCZYK
Księgowa
Joanna WÓJCIK
Księgowa
Małgorzata LABUS
Księgowa
Agata FEDAK
Księgowa - KASJER
Tel.: 32 623 23 40 WEWN. 600

DZIAŁ KADR

Małgorzata JAŚKO
Specjalista d/s pracowniczych i socjalnych
Tel.: 32 623 23 40 WEWN. 131
Pamela GŁOWNIA
Referent ds. pracowniczych i edukacyjnych
Tel.: 32 623 23 40 WEWN. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Sebastian GRUSZKA
Komendant
Tel.: +48 668 125 285
Marek BATOR
Strażnik leśny
Tel.: +48 785 202 097