Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Warsztaty urządzeniowe

Warsztaty urządzeniowe

W dniu 22.05.2018 r. w Nadleśnictwie Chrzanów miały miejsce „Warsztaty urządzeniowe”, których organizatorem był Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Wydarzenie to związane jest z rozpoczynającymi się w Nadleśnictwie pracami terenowymi w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Warsztaty dedykowane były pracownikom Nadleśnictwa oraz drużynie urządzeniowej. Celem ich było zapoznanie pracowników nadleśnictwa i drużyny urządzeniowej z harmonogramem prac oraz zapoznanie drużyny urządzeniowej ze specyfiką terenu Nadleśnictwa i wypracowanie podejścia do drzewostanów wymagających przyjęcia innego postępowania hodowlanego niż założonego podczas Komisji Założeń Planu.

Warsztaty składały się z dwóch części tj. kameralnej, którą prowadził Hubert Wiśniewski Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz części terenowej, którą prowadziła Ewelina Boruń Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów.