Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach gospodarując w Lasach Państwowych przestrzega zasad FSC

Certyfikat FSC

    Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku.

Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

    Celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów. Ocena taka dokonywana jest podczas corocznych auditów w jednostkach certyfikowanych.

Spełnianie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki leśnej polega między innymi na ochronie rzadkich gatunków flory i fauny, ochronie obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i społecznych, nie wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia, zachowaniu odpowiedniej ilości drewna martwego do naturalnego rozpadu, unikaniu stosowania pestycydów (z wyłączeniem szkółek). Tak więc posiadacze certyfikatu FSC® muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku Lasów Państwowych zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce.

 

Materiały do pobrania


Certyfikat PEFC

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi – równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest międzynarodową pozarządową organizacją, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja #sprzątamy

Akcja #sprzątamy

W dniu 20.09.2019 r. odbyła się ogólnopolska akcja społeczna sprzątania lasu, której inicjatorem był Prezydent Andrzej Duda, pod nazwą „sprzątaMY”. Nadleśnictwo Chrzanów zaprosiło do tej akcji szkoły znajdujące się w jego zasięgu terytorialnym. Na apel odpowiedziały 3 szkoły podstawowe: w Lgocie, Libiążu oraz Jaworznie.

W akcję sprzątania lasu zaangażowało się łącznie 169 uczniów wraz z opiekunami na terenie 3 leśnictw: Szczakowa, Chełmek i Dulowa. Wydarzenie koordynowało 4 pracowników Nadleśnictwa: Pamela Głownia- referent ds. pracowniczych i edukacyjnych, podleśniczowie:  Artur Dębski i Ryszard Rychter oraz stażystka-Weronika Uroda.

Na obszarze około 6 ha zebrano 9 m3 odpadów różnego rodzaju: począwszy od komunalnych, poprzez zużyty sprzęt elektroniczny, części samochodowe i opony, do odpadów remontowych i budowlanych.

Społeczne przedsięwzięcie pod nazwą „sprzątaMY” pozwoliło przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków problem, jaki stanowią śmieci w lesie, ich skalę w odniesieniu do najbliższej okolicy oraz konsekwencje dla środowiska wynikające z powstawania dzikich wysypisk.